Hvordan analysere dikt

Lurer du på hvordan du skal analysere dikt (eller lyrikk)? I så fall er du ikke den eneste. Å analysere betyr å dele opp i flere deler og det kan derfor være en fordel å gå litt metodisk til verks og følge et oppsett når man foretar en diktanalyse. Det finnes ingen fasit for hvordan man skal tolke dikt, men her skal vi gi deg noen eksempler på hvordan du kan gå fram.

 

Slik analyserer du et dikt

1. Å skrive en diktanalyse kan være så mye, men det første man må begynne med er å lese diktet grundig flere ganger. Skal du skrive en god analyse må du kjenne diktet godt.

2. Presenter diktet og forfatteren.

3. Beskriv hvordan du ser diktet. Hvor mange linjer/vers har det? Følger det en fast form eller er det ganske fritt? Rim og rytme bør også kommenteres. Ulike typer rim kan være parrim, kryssrim eller bokstavrim.

4. Holder det en spesiell sjanger? Ulike eksempler på sjangre kan være skildrende, haiku, vise, salme, episk, modernistisk osv).

5. Ta deretter for deg motivet i diktet. Hva forteller det om? Hva beskrives?

6. Dikt kan handle om mye og det å kommentere handlingen og temaet er en viktig del av en diktanalyse. Noen dikt er veldig direkte og har en veldig åpenlys handling, mens andre er mer abstrakte og krever mer tolkning. Er det personer i diktet, og hvem er fortelleren? Hvor foregår diktet? Man må også komme inn på hvordan temaet kommer fram i diktet. Her er ordet hvordan sentralt? Hvordan har f.eks dikteren skrevet for å få fram temaet? Prøv gjerne å vise til en sammenheng mellom innhold og uttrykksform. Forsterker kanskje denne stemningen eller budskapet på noen måte? Husk å underbygge temaet til diktet i løpet av analysen.

7. Til slutt kan det være greit å distansere seg litt fra temaet/handlingen igjen og se litt på hvilke litterære virkemidler dikteren har brukt. Det finnes mange typer litterære virkemidler som det kan være greit å se på når man foretar en diktanalyse og noen eksempler på dette kan være metaforer (språklige bilder), kontraster, symboler, gjentagelser, sammenligninger, ordvalg og rim/rytme.

8. Skal man skrive en diktanalyse kan det også være lurt å være litt personlig. Hvordan opplevde du diktet? Hvilke følelser fikk du da du leste det? Minner diktet deg kanskje om noe annet du har lest eller sett. Er trenger ikke bare sammenligne med andre dikt men gjerne også med f.eks filmer eller skuespill du har sett. Eventuelt andre typer skriftlige verker som romaner eller eventyr. Dikt er ofte relatert til noe utenfor seg selv.
Husk at når du analyserer diktet så holder det ikke å finne en mal for diktanalyse og følge denne til punkt og prikke. Analysen skal bare preg av at det er du som har skrevet den og den må være sammenhengende. Man kan gjerne dele inn diktanalysen i ulike avsnitt, men å f.eks gjøre den i en punktanalyse er ingen god idé. Lykke til med diktanalysen din!

3.6/5 - (19 votes)
Publisert:
3.6/5 - (19 votes)