Hvordan bli brannmann

Har du et ønske om å redde katter i trær, mennesker og å score noen ekstra poeng hos det motsatte kjønn? Da kan brannmann være yrket for deg. Brannvesenet mottar årlig veldig mange spørsmål om hvordan man skal gå fram for å bli brannmann og sannheten er at kravene varierer fra distrikt til distrikt.
Den beste metoden å gå fram på for å bli brannmann er å svare på stillingsannonser og å ta kontakt med det lokale brannvesenet (eller andre om du er villig til å flytte på deg for å oppfylle drømmen), dersom du forventer at du er innenfor kravene som stilles og som er nevnt nedenfor.

 

Kravene

Felles for alle distrikt er det at yrket krever at kandidaten klarer å bestå fysiske så vel som teoretiske tester og at den rette personen har riktig bakgrunn. Alle kandidater vil måtte gjennomgå et intervju som vil fokusere mye på personlig egnethet. Man må også tilfredsstille generelle krav om førerkort (ofte klasse C) og plettfri vandelsattest. Det er også vanlig at man krever arbeidserfaring (noen også gjennomført videregående skole) men dette er ikke et absolutt krav alle steder. Det er også forskjeller på om man søker på hel- eller deltidsstillinger. Det er også vanlig å stille krav til bosted i forhold til lokasjonen av det brannvesenet du søker hos.
De fysiske kravene varierer også, men fysisk form er viktig for en brannmann. Krav innenfor push-ups, knebøy, kondisjon, kroppsheving og svømming er vanlige. Man sjekker gjerne også hvordan man behersker å klarte i stige i større høyder, hvordan kroppen behersker klaustrofobiske situasjoner og kandidatens generelle helsesituasjon. De kan også bli aktuelt med kjøretester eller andre yrkesrelaterte tester som for eksempel bæring av dukker/slanger, for å avdekke om du er riktig person til å bli brannmann. Det forekommer også mer teoretiske tester innenfor språk, matte og hukommelse avhengig av hvor man søker.
De ulike kravene som gjelder for de ulike brannvesen er stort sett informert om på nettsidene deres.

 

Norges Brannskole (NBSK)

En vanlig vei til en lengre karriere som brannmann er søke seg inn ved Norsk Brannskole. Med mindre man ønsker et nettkurs er det et krav om et eksisterende ansettelsesforhold hos et lokalt brannvesen for å komme inn her. Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune cirka 15 kilometer fra Harstad-Narvik lufthavn, Evenes og 45 kilometer fra nærmeste by, som er Harstad.

5/5 - (1 vote)
Publisert:
5/5 - (1 vote)