Hvordan drøfte

Drøfte en oppgave

Lurer du på hvordan du skal besvare en oppgave hvor du blir bedt om å drøfte et tema eller en påstand? Da har du kommet til riktig sted!

 

Hva betyr drøfte?

Det viktigste først: hva betyr drøfte? Selve ordet «drøfte» betyr å riste noe. I overført betydning betyr det at når du skal drøfte en problemstilling, skal du «riste» problemstillingen, slik at alle argumenter og deler av den kommer fram. Å drøfte betyr altså at man diskuterer med seg selv. Man skal snakke om et tema eller problemstilling, og belyse de ulike synspunktene eller sidene av en sak.

 

En god drøfting

En god drøfting er når du klarer å belyse alle sidene av en sak, slik at en som leser det også kan gjøre seg opp en mening rundt temaet du skriver om, men også få innsikt i andre sider av saken. En god drøfting er mer enn en redegjørelse for hvilke fakta som finnes rundt problemstillingen.

Mens redegjørelse dreier seg om å beskrive eller å forklare, dreier drøfting seg altså om å diskutere. Utgangspunktet for drøftinga er en påstand eller ei spissformulering. Selve drøftinga foregår som argumentasjon, noe som forutsetter argumenter. Et argument er et utsagn som brukes for å støtte eller svekke en påstand. Drøfting er argumentasjon for og imot, altså bruk av pro-argumenter og contra-argumenter. Gjengivelser, eksempler, beskrivelser og redegjørelser kan inngå i ei drøfting, men det å drøfte er mer enn å gjengi, eksemplifisere, beskrive og å redegjøre. Det dreier seg blant annet om din egen evne til å problematisere, argumentere og begrunne, fordi leseren ikke bare vil vite om du har forstått et resonnement og kan gjengi det, men fordi de også vil vite om du kan tenke selv.

Dette betyr ikke at det er unødvendig med redegjørelser. Ofte må forhold beskrives og forklares for at leseren skal være i stand til å følge argumentasjonen. Poenget er altså redegjørelsens betydning for drøftinga. Det er gjennom drøftinga du skal vise hva du kan, ikke ved redegjørelser for noe som ikke er sentralt.

 

Den perfekte drøfting – kort fortalt

Du kan og forstår alle argumentene som er for påstanden.

Du kan og forstår alle argumentene som er imot påstanden.

Du kan formulere egne argumenter som er både for og imot påstanden.

Du kan begrunne alt du sier i drøftinga på en god måte

4.5/5 - (86 votes)
Publisert:
4.5/5 - (86 votes)