Hvordan få generell studiekompetanse

Ønsker du å studere men mangler generell studiekompetanse? De fleste universiteter og høyskoler krever at du har generell studiekompetanse når du søker opptak til studier. Har du fullført treårig videregående skole så vil du allerede ha oppnådd dette, men dersom du er i en annen situasjon så finnes det ulike veier til generell studiekompetanse.

 

Hvordan få generell studiekompetanse etter toårig yrkesfag?

Dersom du har gått yrkesfag kan du likevel oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå VG3 påbygging til generell studiekompetanse, i tillegg til at du har oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- svennebrev). Denne veien er ofte vanlig blant elever som gjerne ønsker utvidede muligheter for kompetanseutvikling utover den yrkesrettede utdanningen eller for elever som gjerne har endret oppfatting av hva de vil studere underveis i den videregående utdanningen.

 

Hvordan få generell studiekompetanse etter studier i utlandet?

Dersom du har tatt utdanning i et annet land og ønsker å ta høyere utdanning i Norge trenger du først og fremst generell studiekompetanse. Her vil det være ulike retningslinjer for hva som dekker dette kravet basert på hvor du har studert. Denne listen kalles GSU-listen og kan finnes her. I tillegg kreves også at du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk samt selve utdanningen.

 

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

Voksne som ikke har fullført videregående skole har rett til å gjøre dette (gratis) såfremt du fyller eller har fylt 25 år. I tillegg til at videregående ikke er fullført i Norge eller i hjemlandet ditt må du ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett dersom det er ledig plass. Har du krav på videregående opplæring (kalt voksenrett) må du søke til fylkeskommunen på www.vigo.no.
En annen måte å få generell studiekompetanse på er gjennom realkompetanse. Realkompetanse får du gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning. Fylkeskommunen vurderer om du kan få godskrevet tidligere erfaring og denne vurderingen skal være gratis dersom du har voksenrett. Dette gjelder også dersom du er henvist fra NAV eller din kommune.
23/5-regelen er også en regel som kan være relevant dersom du er voksen og trenger generell studiekompetanse. Dette betyr at du kan oppnå generell studiekompetanse dersom du er 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller yrkeserfaring. I tillegg må du (om det ikke allerede er gjort) ha fullført og bestått de 6 studiekompetansefagene (norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag). Du må dokumentere tilsammen minst 5 års praksis og/eller utdanning på fulltid. De seks fellesfagene regnes som ett år. Dermed må du dokumentere 4 år. En fulltidsjobb regnes som 37,5 timer i uken. Du får ikke uttelling for mer enn ett år selv om du jobber 150 % i ett år. Praksis må ikke være lønnet arbeid, men kan også være læretid, frivillig arbeid, militærtjeneste, folkehøgskole med mer. Nedsatt arbeidsevne kan bli hensyntatt.

 

Andre veier til generell studiekompetanse

Du har generell studiekompetanse dersom du har bestått videregående opplæring ved Rudolf Steinerskole og har fått et vitnemål med oppnådd generell studiekompetanse. Har du fått vitnemål med teksten vitnesbyrd uten karakterer blir det vurdert om du har generell studiekompetanse ved opptak.
Hvis du har en toårig utdanning fra en fagskole som er godkjent etter lov om fagskoler av 20. juni 2003, får du generell studiekompetanse så lenge du har oppfylt norskkravet.

5/5 - (1 vote)
Publisert:
5/5 - (1 vote)