Hvordan forhåndsstemme

Er du ikke tilgjengelig på valgdagen eller det passer deg bedre å få levert stemmen din så fort som mulig? Da kan det være greit å vite hvordan man skal gå fram for å levere en forhåndsstemme. Forhåndsstemming er å avgi en stemme i forkant av ordinær stemme- eller valghandling (f.eks Stortingsvalg). Innenriks starter forhåndsstemmingen stort sett rundt 10.august, mens det utenriks samt på Svalbard/Jan Mayen starter fra 1.juli. Under kan du lese om hvordan du skal gå fram for å forhåndsstemme enten du oppholder deg i Norge eller i utlandet. Tidligere var forhåndsstemming forbeholdt noen få som ikke hadde anledning til å møte på ordinære valgting, men i dag er det ingen begrensninger på hvem som kan forhåndsstemme og det blir også mer og mer vanlig.

 

Hvordan forhåndsstemme om du oppholder deg i Norge

I all hovedsak forhåndsstemmer man på samme måte som man stemmer på valgdagen. Det vil si at du må huske å ha med deg legitimasjon (f.eks pass, førerkort, bankkort med bilde). Valgkort er også en fordel da det gjør prosessen raskere, men er ikke absolutt nødvendig. Sjekk med kommunen din hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Det er de som bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme og som informerer om dette.
Husk at dersom du har flyttet etter 1.juli i valgåret, så er du manntallsført i den kommunen du har flyttet fra og at dette er kommunen du skal stemme i. Dersom du ikke har anledning til dette kan du forhåndsstemme i den kommunen du befinner deg i, som da vil sende din stemme videre. Husk da at stemmeseddelen din må stemples før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Merk at om du forhåndsstemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt/manntallsregistrert i så vil du få utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, men uten kandidatnavn. Ønsker du å gjøre endringer må du selv skaffe en stemmeseddel fra kommunen du er registrert i. Husk å stemme i tide, slik at stemmeseddelen når kommunen din tidsnok.
Dersom du er syk eller ufør og dermed ikke kan ta deg til et stemmelokale, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Dersom søknaden blir innvilget vil det komme en representant fra kommunen direkte til deg for å ta imot stemmen din.

 

Hvordan forhåndsstemme om du oppholder deg i utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Jan Mayen eller på Svalbard. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet eller som kun midlertidig oppholder seg der. Som nevnt over starter da forhåndsstemmingen fra 1.juli og varer stort sett fram til slutten av august. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen kl 21 (kalkuler med normal postgang).

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). Oversikt over utenriksstasjoner som tar imot forhåndsstemmer finner du her, oppnevnte stemmemottakere i tillegg til utenriksstasjonene her og stemmemottakere på Svalbard og Jan Mayen her. Merk at dette gjelder for 2013, så det kan endre seg til neste valg. Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke noen av disse heller er en siste mulighet å stemme via brev, men du må da ordne med nødvendig materiell selv. Mer info om denne metoden finner du her.

 

Forhåndsstemme på nett

I 2013 ble det gjennomført et forsøk hvor man i 12 kommuner i Norge kunne forhåndsstemme på nett. Det er nok en stor sannsynlighet for at denne ordningen blir utvidet eller gjort tilgjengelig for alle ved neste valg. I så fall vil mange av de tidligere punktene være overflødig og stemmegivingen bli mye enklere for de fleste.

5/5 - (2 votes)
Publisert:
5/5 - (2 votes)