Slik ganger du en brøk

Multiplikasjon av brøk: Her får du tips til hvordan du kan gange en brøk

Regning med brøk viser seg å være mer komplisert enn regning med desimaltall. Dette kommer av at regning med desimaltall følgerde samme reglene som for heltallene, mens det er helt nye regler for brøkregning.

Multiplikasjon av brøk er enklere, der trenger vi ikke å finne fellesnevner. Reglene for multiplikasjon av brøk er ”teller ganger teller på nevner ganger nevner”. Men hvordan kan vi få fram hva som egentlig skjer når vi gjør dette.

Gange en vanlig brøk

For å gange en brøk må man vite hvordan en brøk er satt opp. En brøk består av en teller og nevner. En teller står som regel øverst på delelinjen, mens nevneren står under linjen.

For å gange må man multiplisere teller med teller og nevner med nevner. Se eksempel under:

gange brøk

Gange en brøk med helt tall

For å multiplisere (gange) en brøk med et helt tall må man gjøre om det hele tallet til en brøk først. I dette regnestykket beholder vi som regel nevneren og ganger ikke denne.

Man ganger det hele tallet med nevneren og får da en ny brøkoppstilling. Husk du ka også forkorte en bruk ved å dele teller og never likt. (f.eks 2/4 til 1/2)

For bedre illustrasjon se video øverst ved å klikke her

2/5 - (7 votes)
Publisert:
2/5 - (7 votes)