Hvordan regne gjennomsnitt

I mange tilfeller kan det være ønskelig å finne et gjennomsnitt av noe. Selv om dette egentlig er en ganske enkel operasjon, er det som med mange andre matematiske oppgaver at flere sliter med å få det til. Å regne gjennomsnitt (eller middeltall som noen kaller det) er nok likevel en av de enkleste matematiske oppgavene man kan utføre, så ved hjelp av denne korte forklaringen her så skal nok alle få det til.

Når man ønsker å finne gjennomsnittet for noe så har man som oftest et sett av data. Dette kan f.eks være karakterene i en skoleklasse, antall mål scoret hver kamp i en sesong eller temperaturmålinger hver dag i en uke. For eksempelets skyld kan vi bruke det siste eksempelet for å vise hvordan man regner gjennomsnitt. La oss si at du har målt temperaturen hver dag den siste uken og har registrert følgende syv målinger; 10, 12, 9, 15, 13, 13, 12. Du vet da at den kaldeste dagen hadde 9 varmegrader, mens den varmeste hadde 15 grader, men du ønsker å finne gjennomsnittstemperaturen. Det som er nøkkelen her, og i alle datasett, er at du må vite hvor mange dataregistreringer du har. I dette tilfellet er det 7, siden det er 7 dager i en uke.

Neste steg blir da å addere (plusse) alle dataene du har (10+12+9+15+13+13+12) og du vil få 84. For å finne gjennomsnittet må du da dele disse på antall dataregistreringer du hadde (84/7) og du vil se at gjennomsnittstemperaturen er 12 grader. Du kan dermed konkludere både med temperaturen og at det ikke er helt sommer enda. Den samme fremgangsmåten kan brukes uansett hvor få eller mange dataregistreringer du har.

Steg for steg blir det altså slik:

  1. Legg sammen alle data (tall) du har registrert
  2. Del summen på antall data (tall) du har lagt sammen
  3. Svaret du får er gjennomsnittet
2.6/5 - (9 votes)
Publisert:
2.6/5 - (9 votes)