Hvordan regne prosent

Hvordan regne prosent

Prosent er et begrep som brukes ofte i det daglige liv. Rabatt og avslag, økning, endring, andeler, beregning av skatt og feriepenger, sannsynlighet, statistikk og mye, mye mer.

Til tross for at prosentregning er en stor del av dagliglivet er det å regne ut prosent ofte noe mange strever med. Denne artikkelen tar for seg det grunnleggende når det gjelder å regne prosentregning.

 

Hva er egentlig en prosent?

Med prosent mener vi hundredel, eller del av hundre. 1% er altså 1 av 100.

 

Hvordan regne prosent av et tall

Eksempel: Tallet er 2000, og du skal finne ut hvor mye 25 prosent av dette tallet er.

Formelen for å finne ut dette ser slik ut: Prosent*Hele tallet/100 = Prosentandel

I eksempelet blir det da slik: 25*2000/100 = 500

Svaret er altså: 25% av 2000 er 500.

 

Hvordan finne prosenten

Eksempel: Tallet er 500. Du skal finne ut hvor mange prosent det er av 2000.

Formelen for å regne ut dette ser slik ut: Del av tallet/Det hele tallet*100 = Antall prosent

I eksempelet blir det da slik: 500/2000*100 = 25%

Svaret er altså: 500 er 25% av 2000.


Hvordan regne prosent økning

I enkelte tilfeller ønsker man å finne ut hvor mange prosent et tall har økt. Hvis en vare kostet 2000 kroner, men prisen øker til 2300, hvor mange prosent økning i pris er det?

For å finne ut dette må man først finne differansen mellom de to tallene:

Nytt tall (2300) – Original tall (2000) = Differanse (300)

 

Så kan du begynne å regne prosent økning:

(Differanse/originalt tall)*100 = Prosentøkning

I eksempelet ovenfor blir det da slik:

(300/2000)*100 = 15%

Svaret er altså: prisøkningen på varen er 15%

 

Hvordan regne prosentnedgang?

Å regne ut hvor mange prosent et tall har blitt redusert kan også være nyttig. Dette gjøres nesten på samme måte som ved prosentøkning. Hvis vi bruker eksempelet ovenfor, men at denne gangen koster varen 2300 kroner, men blir satt ned til 2000 kroner. Hvor mange prosent avslag er det?

Først finner man differansen: Originalt tall (2300) – nytt tall (2000) = Differanse (300)

Så kan man regne ut prosentnedgangen:

(Differanse/originalt tall)*100 = Prosentnedgang

I eksempelet ovenfor blir det altså slik:

(300/2300)*100 = 13%

Svaret er altså: Varen er satt ned med 13%

 

3/5 - (24 votes)
Publisert:
3/5 - (24 votes)