Hvordan regne ut areal

Areal av firkant

For å regne areal på en firkant (kvadrat eller rektangel) må man vite bredden og høyden på objektet. F.eks et A4-ark som er et rektangel. Ved et kvadrat er alle sidene like lange. I et rektangel er den ene siden lengre enn den andre. Utregningen blir den samme da man ganger den ene siden med den andre

Formlene blir da delt inn i:
Kvadrat: A = side x side
Rekangel: A = lengde x bredde

 

Eksempel kvadrat:

areal kvadrat
Arealet av dette kvadratet blir da:
A = 6 cm x 6 cm = 36 cm²

 

 

Eksempel rektangel:

areal rektangel

Arealet av dette rektangelet blir da:
A = 8 cm x 4 cm = 32 cm²

 

Areal av sirkel

Formelen for areal av en sirkel kan vi skrive slik: A = 3,14 (pi) x radien x radien

Radien finner man ved å ta tversnittet (diamater) av en sirkel og dele på 2. Altså fra sirkelens midtpunkt og ut til kanten.
I dette eksemplet er radien 5 cm

Eksempel areal sirkel

areal sirkel

Arealet av denne sirkelen blir da:
A = 3,14 x 5cm x 5cm = 78,5 cm²

PS: Bruker man meter som mål, blir svarer i m².

 

Areal av trekant

For å finne areal av et trekant, så må bør man vite grunnfalten og høyden på trekantens sider. Vi kan bruke denne formelen for å utregne arealet på vår trekant.
A = grunnflate x høyde delt på 2. Formelen blir da:

areal trekant formel

Eksempel på areal av trekant

areal trekant

areal trekant eksempel

Arealet blir da 16m²

 

2.9/5 - (15 votes)
Publisert:
2.9/5 - (15 votes)