Hvordan regne ut bremselengde

Lurer du på hvor lang bremselengde en bil har, og hvordan man kan regne ut dette? Svaret vil du finne her.

Å regne ut bremselengde på en bil er relativt enkelt i teorien, men ikke alltid like enkelt i praksis. Dette er fordi bremselengden avhenger av flere variabler eller faktorer som være, dekktype, dekkslitasje og så videre. Det er likevel greit å kunne regne ut omtrentlig hvor lang bremselengden er, og også tenke over hvor mye lengre bremselengden blir ved høyere hastighet.

 

Regne ut bremselengde

Formelen for å regne ut bremselengde ser slik ut:

bremselengde-formel

s = bremselengde

v = meter per sekund

µ = Friksjonstall

g = gravitasjon (9,81)

 

Bremselengde er altså det tallet vi ønsker å finne ut; antall meter det tar fra man tråkker inn bremsepedalen, til bilen står stille.

Du må finne ut hvor høy hastigheten på bilen er i meter per sekund. Vi måler jo som regel farten i kilometer per time, så derfor må vi regne om km/t til m/s.

For å regne om fra kilometer i timen til meter per sekund må man dele på 3,6, fordi det er 3600 sekunder i en time og en kilometer er 1000 meter.

Eksempel: Hastigheten på bilen er 40 km/t. Regnestykket blir da: 40/3,6 = 11,1. En bil som kjører 40 km/t kjører altså 11,1 meter per sekund.

 

Friksjonstallet

Med friksjon menes kontakten mellom dekkene på bilen og underlaget. Friksjonstallet er graden av motstand mellom dekk og underlag, og måles mellom 0 og 1. Selvfølgelig vil dette tallet variere, men vi har noen estimater som vi kan bruke for å finne friksjonstallet:

Friksjontall på tørr asfalt: 0,9 – 1

Friksjontall på våt asfalt eller grus: 0,4 – 0,8

Friksjontall på snø: 0,2 – 0,4

Friksjontall på is: 0,15 – 0,24

 
Disse tallene er hentet fra Trafikkvideo.no

 

Regne ut bremselengde på bil

Nå når du har funnet hvilke variabler du trenger, er det bare å sette inn tall i formelen.

Nedenfor ser du et eksempel på utregning av bremselengde på en bil som kjører i 40 km/t på tørr asfalt.

 

40 km/t = 11,1 m/s

Bremselengde = (11,1*11,1)/(2*0,9*9,81) = 7 meter.

En bil som kjører i 40 km/t på tørr asfalt har altså en bremselengde på 7 meter.

 

Hva skjer hvis farten dobles?

Bremselengden ved en hastighet på 40 km/t er 7 meter på tørr asfalt. Hva skjer hvis farten dobles til 80 km/t? Dobles da bremselengden? Se eksempelet nedenfor.

 

80 km/t = 22,2 m/s

Bremselende = (22,2*22,2)/(2*0,9*9,81) = 27,9 meter

 

Når farten dobles firedobles bremselengden. Dette gjelder faktisk også hvis det er vinterføre.

Som en «regel» kan man derfor si at dobbel fart = firedobbel bremselengde.

 

Nå som du kan formelen kan du jo også regne ut forskjellen mellom tørr asfalt (friksjonstall 0,9) og snø (friksjonstall 0,2). Da vil du oppdage at bremselengden også her firedobles.

2.5/5 - (11 votes)
Publisert:
2.5/5 - (11 votes)