Hvordan reise til USA

Å reise til USA er noe mange ønsker seg i løpet av livet. USA er jo spesielle på mange måter og selv om de ikke er så sære i forhold til innreise som man gjerne kan ha fått inntrykk av igjennom oppveksten så krever det sine forholdsregler. Mange har jo fått høre at dersom man har noe på rullebladet så kan man risikere å ikke få reise til USA. Dette er en sannhet med modifikasjoner, men vi tar med et punkt rundt dette også da dette er et av det hyppigst stile spørsmålene rundt innreise til USA. Først og fremst tar vi derimot for oss dem som har holdt seg på riktig side av loven er norske statsborgere og som har et ønske om å reise til USA.

 

Hvordan få innreise til USA?

Som norsk statsborger trenger du ikke å søke visum for innreise til USA dersom du ikke skal være der i mer enn 90 dager. Norge er med i et såkalt Visa Waiver program som gjerne er kjent som ESTA. Dette er en innreisesøknad som må fylles ut elektronisk FØR man starter på reisen fra Norge (helst 72 timer før avreise). En ESTA-autoriasjon varer i to år og det påløper en liten avgift (pr. nå 14 USD) når man søker. Man må også søke på nytt dersom man har fått nytt pass eller svaret på noen av spørsmålene som stilles endres (JA/NEI-spørsmål). Det er også viktig at du har et maskinlesbart pass for innreise til USA, men nå er så å si alle norske pass maskinlesbare (kun håndskrevne er unntaket). Merk at om ditt navn inneholder bokstavene å, æ eller ø skrives de som aa, ae eller oe. Man kan reise til USA flere ganger i løpet av den tiden innreisetillatelsen er gyldig uten at man trenger å søke om et nytt ESTA. Ta vare på søknadsnummeret du får, da dette må brukes for å få tilgang til tidligere søknader.

Dersom du har planer om å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager må du søke om visum. Dette gjelder også ved enkelte andre typer reiser. Kommer du for eksempel til landet som turist via seilbåt, eller privatfly holder det ikke med ESTA. Enkelte jobbreiser samt om du skal studere, jobbe som au-pair eller lignende krever også at du har et gyldig visum.

Når du skal søke visum er det viktig at du er ute i god tid da behandlingstiden kan være lang. Å fylle ut en ESTA tar bare noen minutter såfremt du kvalifiserer for dette, men et visum er en mer omstendelig prosess. Så fort du vet at du skal til USA anbefales det derfor at du besøker den amerikanske ambassadens hjemmesider hvor det ligger visum-informasjon. Her finner du all nødvendig informasjon rundt din visum-søknad.

 

Innreise til USA med noe på rullebladet

Hvis du har vært litt på kant med loven og har blitt siktet eller dømt for et kriminelt forhold i et hvilket som helst land, kan man bli nødt til å søke om visum for innreise til USA. Det er derfor riktig som man fikk høre som ung at dersom man ikke oppfører seg kan man bli nektet innreise til USA. Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man automatisk utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt «moral turpitude». «Moral turpitude» er et gammelt amerikansk juridisk begrep. Hva som faller inn under dette begrepet er beskrevet av det amerikanske utenriksdepartementet her.

Har man planlagt å oppholde seg lengre i USA, for eksempel for å studere der, må man uansett søke om visum. Hovedregelen er at man ikke får visum hvis man er dømt for slike forhold som nevnt i linken og disse omfatter i grunnen de fleste kriminelle forhold. Et viktig unntak er derimot om strafferammen er under 1 år og dommen under 6 måneder. Dette vil f.eks utelukke en typisk «ungomdsforbrytelse» som nasking. Forenklede forelegg er derfor også utenfor visumplikt. Et annet unntak er om forholdet har skjedd før personen er fylt 18 år, og det har gått minst 5 år siden gjerningen ble begått. Selv om man ikke faller inn under unntakene kan man etter søknad også få særskilt dispensasjon for innreise.

Vi anbefaler uansett at man enten med eller uten rulleblad kontakter den amerikanske ambassaden i Oslo hvis man er i tvil om man må søke visum. Husk også at en godkjent søknad ikke er en garanti for innreise, selv om det kraftig reduserer risikoen for å bli avvist. Ved grensen vil du bli stilt flere spørsmål og det vil bl.a bli tatt fingeravtrykk og bilder. Merk at spesielt på enkelte flyplasser kan køene ved grensekontrollene være lange, så beregne god tid etter landing før eventuelle gjøremål. Ha også i bakhodet at selv om enkelte spørsmål som blir stilt både i søknaden og ved innreise kan virke «komisk» dramatiske, så er ikke nødvendigvis humor noe som blir satt veldig pris på i denne prosessen.

God reise!

4.7/5 - (3 votes)
Publisert:
4.7/5 - (3 votes)