Hvordan sjekke betalingsanmerkning

Hva er egentlig en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger kan få veldig alvorlige følger for deg og å ha kontroll på hva kredittselskapene har registrert på deg er derfor veldig viktig. Men hva er egentlig en betalingsanmerkning? Undesøkelser viser at hele 6 av 10 yngre bankkunder ikke vet hva en betalingsanmerkning er. En betalingsanmerkning betyr at det er registrert en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg eller lønnstrekk på deg. Eventuelt at du rett og slett er slått konkurs. Anmerkningene slettes automatisk etter 4 år eller umiddelbart etter at saken er oppgjort.

En betalingsanmerkning gjør at du automatisk havner på bankenes svarteliste noe som igjen automatisk diskvalifiserer deg fra å få boliglån. Skal du inngå en abonnementsavtale eller søke om kredittkort vil du også bli underlagt en kredittsjekk og eventuelle betalingsanmerkninger vil sannsynligvis ødelegge dine muligheter til å bli godkjent.

 

Sjekk betalingsanmerkninger

Her skal vi forklare deg hvordan du går fram for å sjekke om du har betalingsanmerkninger. Først og fremst er det viktig å presisere at å gjøre dette skal være gratis. Ikke la deg lure av eventuelle aktører som tilbyr deg å sjekke betalingsanmerkninger mot et gebyr, da dette gjerne er det første alternativet som vises. Alle kredittselskapene er nemlig pliktige til å gi deg informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger helt gratis. Merk derimot at det er forskjell på å få utlevert info om betalingsanmerkninger og å be om en scoring/kredittsjekk. Å ta en kredittsjekk er litt som å ta en helsesjekk av sin egen økonomi og vil gi en mer utvidet rapport.

I følge personopplysningsloven §18 har du rett til innsyn, både hos inkassobyrå og kredittopplysningsforetak (såfremt du ikke har sperret deg selv for kreditt, i så fall må du oppheve denne selv først). I loven står det at dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, men du har ikke anledning til å kreve opplysningene utlevert over telefon. Den som har registrert opplysningene kan kreve en skriftlig henvendelse og plikter da også å besvare denne skriftlig uten unødvendig opphold (senest innen 30dg). Den siste tiden har enkelte også lagt til rette for muligheten til å foreta en kredittsjekk av seg selv via mobil eller PC, men her kan du også bli avkrevd for et gebyr.

Det er hovedsakelig 3 selskaper du trenger å forholde deg til når det gjelder å få sjekket betalingsanmerkningene dine. Dette er Bisnode, Experian og Evry. De 6 gjenværende som har konsesjon fra kredittilsynet (pr 4/2-14) er Eniro Norge (Proff Forvalt), Kredinor, Atradius Buyer Ratings, Kredittopplysningen AS, KO International AS, Kredittfakta AS, men det er mindre sannsynlig at du må forholde deg til disse. Husk også at du skal varsles i brevform hver gang et selskap foretar en kredittsjekk av deg som person. Du vil få opplysninger om eventuelle betalingsanmerkninger, så om du i det siste har fått innvilget lån eller kredittkortsøknader så er det liten sannsynlighet for at du har noen betalingsanmerkninger.

5/5 - (2 votes)
Publisert:
5/5 - (2 votes)