Hvordan skrive en oppsigelse

Det kan være flere grunner til å skrive en oppsigelse. Kanskje skal du skifte strømleverandør, si opp et abonnement eller det mest vanlige, si opp leiligheten eller jobbe? Det er hovedsakelig sistnevnte vi skal ta opp her, men om du skal skrive oppsigelse av en leiekontrakt så er det mye av de samme prinsippene som gjelder.

 

Hva skal en oppsigelse inneholde?

Det aller viktigste å huske er at en oppsigelse alltid skal være skriftlig. Mange krever en signert versjon til personalarkiv o.l. og da vil ikke en e-post eller muntlig oppsigelse være godt nok. Det er få formelle krav til en oppsigelse, men det er viktig at den er datert og inneholder en signatur. I en jobbsituasjon vil dateringen avgjøre når din sluttdato vil være.

Det er ikke noe krav til å oppgi noen grunn i en oppsigelse, selv om dette kan være hensiktsmessig i enkelte tilfeller. Tar du oppsigelsen din opp personlig med din overordnede kan du oppgi grunnene dine der og trenger ikke ha dette med i oppsigelsen. Har du ikke mulighet til dette kan det være greit å ta med en begrunnelse i oppsigelsbrevet. Prøv å være så ærlig som mulig og ta gjerne med de mest positive aspektene av jobben du har hatt slik at du blir husket som en positiv person. Ofte vil det jo også være aktuelt med en referanse fra din tidligere jobb og da er alle positive inntrykk de har av deg viktige. Sørg derfor også for at du yter god innsats også i oppsigelsesperioden din.

Dersom du slutter på grunn av kollegaer eller ugreie forhold på jobben bør begrunnelsen eventuelt

være så nøktern som mulig. Oppsigelsesbrevet ditt er ikke tidspunktet for å ramse opp alle kritikkverdige forhold på jobben eller for å ta oppgjør med enkeltansatte.

Når man skal si opp jobben kan det være greit å gjøre dette på en måte som gjør at man ikke havner på kant med firmaet man forlater. Man vet aldri når veiene krysses på nytt og da kan det være greit å ha et ryddig forhold til tidligere arbeidsgivere.

 

Maler på skriftlig oppsigelse

Mange er ute etter en mal på å skrive oppsigelse og her er noen eksempler. De første seks linjene bør være med i alle skriftlige oppsigelser, mens de to siste avsnittene er eksempler på oppsigelsesbrev;

 


 

Ditt navn

Din adresse

Ditt postnummer/poststed

Dato

Mottakerens navn

Mottakerens adresse

Mottakers postnummer/poststed

 

Leietakers oppsigelse

Jeg sier med dette opp mitt leieforhold i ………. Oppsigelsestiden løper ut ……….., og boligen vil være fraflyttet innen denne dato.

 

Ta kontakt med undertegnede slik at vi kan avtale tidspunkt for overlevering.

 

Med hilsen

 

…………………

 


 

 

Arbeidstakers oppsigelse

 

Jeg sier med dette opp min stilling som …….. hos ………..

 

Jeg fullfører oppsigelsestiden som fastsatt i ansettelseskontrakten, og fratrer derfor min stilling fra og med …………….

 

Dette til orientering

 

Med hilsen

 

……………………

 

 

Sammendrag

  • Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften.
  • Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse. Husk dato og signatur.
  • Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.
  • Husk at dersom du sier opp jobben har du krav av loven om å få en skriftlig referanse. Du bør gjerne også da avklare bruk av eventuelle referanse for framtidig bruk.
1.7/5 - (6 votes)
Publisert:
1.7/5 - (6 votes)