Hvordan skrive referat

Et referat er en, vanligvis forkortet tekst, eller en verbal redegjørelse av et hendelsforløp, tale, et skriftlig verk eller lignende. Den store forskjellen mellom et referat og vurderinger, tolkninger, kronikker eller analyser er at referatet ikke skal inneholde noe av forfatterens egne synspunkter, meninger eller konklusjoner. Referatet kan heller ikke vanskeliggjøre den originale teksten eller verbale redegjørelsens språk eller mening. Aller helst skal enkle ord brukes så det er lett å forstå det originale hendelsesforløpet. Det er også en forskjell mellom et sitat og et referat, ved at sitatet skal gjengi ordrett det som ble sagt eller skrevet, med alle feil, mens et referat skal skal gjengi det som har blitt sagt eller skrevet i en ny språkdrakt. Det aller viktigste med et referat er å gjengi kronologien av det som har blitt sagt eller skrevet, uten å vanskeliggjøre språket. Det er også viktig med kildehenvisning for at det ikke skal bli et plagiat. Referatmarkører bør også brukes, som for eksempel ‘forfatteren henviser til…’, ‘forfatteren mener at…’ og lignende. Du kan gjerne bytte ut ‘forfatteren’ med navnet på forfatteren. Skriver du et møtereferat kan det være greit å bruke initialer på hver deltager for å enklere og kjappere få med seg hvem som sier hva.

 

Refererat fra litteratur

Det finnes flere typer referat. Skal man for eksempel skrive et referat fra en tekst, vil dette gjøres litt annerledes enn dersom man skal skrive et referat fra et møte. Når du skriver et referat fra litteraturen vil du gjerne ta for deg en paragraf av gangen. Aller først begynner du med tittel og introduksjonen til referatet. Dette vil gjøre det lettere å forstå hvilket referat det er og grunnen til at du har det når du ser på det senere. Les hver paragraf grundig, og pass på at du forstår betydningen av paragrafen. Skriv ned en til to setninger om hva som har skjedd i den paragrafen med dine egne ord før du begynner på neste paragraf. Da vil du til slutt sitte igjen med et referat med et par setninger fra hver paragraf som beskriver det du har lest i dine egne ord. Husk at referatet ikke skal inneholde dine egne meninger, kun hendelsesforløp og de viktigste punktene fra det du har lest.

 

Referat fra møte

Et møtereferat skal inneholde litt mer spesifikk informasjon. Det er for eksempel vanlig at deltagerne på møtet blir skrevet ned, eventuelt de som ikke var til stede. Dagsorden skal også bli tatt med i referatet, dersom det er en satt dagsorden. Deretter vil hver sak som blir diskutert notert i kronologisk rekkefølge, sammen med problemstillinger og beslutninger. Du trenger som regel bare å skrive et enkelt konklusjonsreferat av hver enkelt sak, med mindre det er en spesielt vanskelig sak. Da kan det være viktig å notere ned deler av diskusjonen som fører frem til de forskjellige beslutningene, altså et diskusjonsreferat. Det er viktig å notere det hver enkelt person sier de påtar seg ansvar for, ettersom dette gjerne er noe som er viktig å ha skriftlig hvis de ikke gjennomfører det de har lovet, og dette kalles et forløpsreferat. Er det avstemminger under møtet skal antall stemmer for og mot noteres. Neste møtedato er en selvfølge at blir notert i referatet.

Er du usikker på hvordan din jobb ønsker at et referat skal se ut skader det ikke å spørre om å se et tidligere referat. Du kan da bruke det som en mal. Noter så mye du kan i løpet av møtet, for det kan være vanskelig å huske detaljer i senere tid når du renskriver referatet. Noter ned nøkkelord og viktige poeng ettersom det er disse som skal gjengis i referatet.

Lykke til!

3/5 - (34 votes)
Publisert:
3/5 - (34 votes)